Obnova stavbne dediščine kot prispevek k nizkoogljični družbi

23.7.2020

Strokovna konferenca ob zaključku projekta ATLAS

Datum: 14.–16. april 2021
Kraj: Bolzano (Italija)

Konferenca SBE21 Sustainable Built Heritage bo posvečena obnovi stavbne dediščine kot prispevku k nizkoogljični družbi, področja, ki je v zadnjih desetih letih doseglo znaten napredek in še pridobiva na pomenu. Namenjena je strokovnjakom in študentom, ki bodo na multidisciplinaren način iskali odgovore na izzive s področja energetske učinkovitosti in ohranjanja stavbne dediščine.
Organizator konference zbira tudi prispevke z različnih raziskovalnih področij. Prispevki naj obravnavajo dobre prakse energetske obnove stavbne dediščine in rešitve, skladne z načeli ohranjanja kulturne dediščine. Med iskanimi temami so tudi metodologije multidisciplinarnih pristopov načrtovanja s poudarkom na zagotavljanju trajnostnega razvoja alpskega prostora ter smernice, politike in orodja za podporo odločanju.

Več informacij najdete v priponki in na spletni strani konference.


Datoteke:
Razpis.pdf (388.60 kB)