Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

16.12.2019

Program je namenjen vsem, ki si želijo delati ali pa že imajo izkušnje z delom na področju socialne oskrbe na domu oziroma v ustanovah, ki to storitev izvajajo. 
Trajanje usposabljanja: skupaj 150 ur, od tega 75 ur predavanj in 75 ur praktičnega dela

Vsebina predavanj (usklajena s prenovljenim katalogom standarda strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu):
- osebna oskrba,
- vsebine s socialnega varstva,
- gospodinjstvo,
- prva pomoč ter
- varstvo pri delu. 

Zaključen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe je pogoj za pridobitev certifikata NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

Za več informacij o ceni in programu samem se oglasite pri Niki Kikelj Maver, na tel.: 05 38 41 514 ali e-pošta: #EM#6e6869622a6e6b47787b69257f64#EM# 
SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019