Tečaj za bodoče in obstoječe turistične ponudnike

20.9.2019

Brezplačni izobraževalni program "Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja" je namenjen vsem, ki oddajajo oz. nameravajo oddajati sobe/stanovanja/počitniške hiše ali jih ta tematika zanima.

Oblika izobraževanja:
Izobraževanje bo potekalo v obliki modulov, enkrat tedensko, ob sredah, med 17.00 in 20.00. Prvo (informativno) srečanje bo v sredo, 18. septembra. V skupini sta prosti še 2 mesti! 

Okvirna vsebina programa
Tematsko zaokroženi moduli bodo ponujali raznolik nabor znanj in predavateljev s področja turizma.

V okviru izobraževalnega programa je predvideno:

- izpopolnjevanje znanja tujega jezika (angleščina/italijanščina/nemščina),
- usvajanje veščin uspešne komunikacije z gosti,
- izpopolnjevanje znanj iz računalništva (promocija prenočišč na družbenih omrežjih, varnost …),
- seznanitev z aktualnimi rezervacijskimi sistemi in njihovo uporabo, izdelava oz. nadgradnja lastnega profila,
- seznanitev z aktualno zakonodajo na področju turizma (registracija, kategorizacija turističnih subjektov itd.), HACCP,
- seznanitev z marketingom in trendi v turizmu (»storytelling«),
- arhitekturno izobraževanje (notranje oblikovanje in zunanja podoba),
- strokovna ekskurzija (ogled dobre prakse);

Vsebine izobraževalnega programa se bodo oblikovale tudi glede na želje in potrebe udeležencev.

Prednost pri vključitvi imajo udeleženci, ki so zaposleni (samozaposleni) ali brezposelni, stari 45 let in več (izjemoma manj), z največ srednješolsko izobrazbo.
Osnovni podatki o izvedbi:
Skupina: 12 – 15 udeležencev
Začetek: september, takoj po zapolnitvi prostih mest 
Kraj izvedbe: Tolmin 
Trajanje: 120 ur 

Informacije in prijava v izobraževalni program:
Posoški razvojni center (Jana Skočir), telefon: 05/38-41-513 ali e-pošta: #EM#6a606c622a766d686b60784b7c7f6d216378#EM#.
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019