Učenje slovenskega jezika

9.1.2019

V ponedeljek, 4. februarja, se v Tolminu prične 180-urni tečaj slovenskega jezika za priseljence (Začetna integracija priseljencev - ZIP). Srečanja bodo potekala dva krat tedensko po tri ure (načeloma od 17. do 20. ure).

Kdo se lahko vključi?
Vključijo se lahko državljani tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in njihovi družinski člani, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje, na podlagi združitve družine (vse države, razen države članice EGP, kamor sodijo države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in Lihtenštajn).

Kako se vključiti?
Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v brezplačnem tečaju slovenskega jezika kandidati pridobite na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Za izdajo potrdila plačate 22,60 evra.

Prijave in informacije: Patricija Rejec
T: 05/38-41-506 
E: #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#

Informacija je v albanščini, makedonščini in bosanščini dostopna na tej povezavi https://www.prc.si/napovedujemo/ucenje-slovenskega-jezika-za-priseljence
SOČAsnik, l. XIX, št. 5, 2018