Ob jutranji kavi in rogljičkih je prvo sredo v decembru 34 udeležencev 2. Podjetniškega zajtrka dojelo, da je komunikacija za preživetje nujna skoraj tako kot kisik. Po tem, ko se je na pobudo Posoškega razvojnega centra (PRC), organizatorja podjetniških zajtrkov, v oktobru več besed namenilo umetni inteligenci, se je tokratna tema navezala na komunikacijo. Predavateljica Biserka Kišič iz samostojnega podjetja KISIK Komunikacije je udeležencem predstavila spletne platforme, primerne za mreženje in prodajo, seznanila pa jih je tudi z možnostjo uporabe spletnega marketinga za komuniciranje ter trženje v praksi.

A še pred tem so zbrani uvodoma izvedeli, na kaj morajo biti pozorni pri prijavi na javne razpise. Več o tem jim je svetovala Vesna Kozar, vodja projektov organizacijske enote za podjetništvo na PRC. Ta je pripravila tudi kratek vpogled v trenutno odprte javne razpise, namenjene podjetnikom.

Tovrstni dogodki so za tim, ki na PRC skrbi za pripravo podjetniških zajtrkov, tudi izvrstna priložnost, da s strani udeležencev prejme takojšnje povratne informacije. Tako so prek spletnega orodja Mentimeter med drugim ugotovili, da vsi udeleženci poznajo in večinoma tudi uporabljajo Chat GPT orodje, vendar se pri tem samo pet udeležencev poslužuje plačljive različice. Kot je pojasnil Tomaž Skočir, vodja organizacijske enote za podjetništvo in regionalni razvoj, je 27 sodelujočih pri vprašanje, katera družbena omrežja uporabljajo, odgovorilo, da največ Facebook (24) in Instagram (19), nekaj manj LinkedIn (14) ter Pinterest (11), le redki posamezniki pa tudi Business Profil (6) ter TikTok (4), medtem ko dva udeleženca družbenih omrežij ne uporabljata. Na vprašanje, katere online platforme uporabljajo, je 25 sodelujočih pri tem vprašanju odgovorilo, da uporabljajo Google map (25), nekaj manj pa Booking (17) in Amazon (12). Le redki se poslužujejo spletne trgovine Etsy (3), izobraževalnega spletnega mesta Udemy (1) in platforme Fiverr (2), ki povezuje samostojne podjetnike z zainteresiranimi posamezniki ali podjetji, ki jih želijo zaposliti, in spodbuja široko paleto storitev na prostem trgu.

In če je mentimeter na prvem podjetniškem zajtrku pokazal, da si podjetniki v prihodnje želijo prioritetno obravnavo s področja kadrov, se je slika na 2. Podjetniškem zajtrku nekoliko obrnila. »Še pred tem bi udeleženci radi več izvedeli o trajnostnem turizmu, podjetniškem inkubatorju v Posočju, čezmejnem sodelovanju. Sestali pa bi se radi tudi s predstavniki posoških občin in na podlagi zaključkov srečanja pripravili analizo o stanju podjetništva z ključnimi zahtevami/izhodišči za nadaljnji razvoj gospodarstva in jo poslali prestolnici oziroma pristojnim ministrstvom. V vsakem primeru pa jih, kar je tudi razumljivo, zanimajo aktualni javni razpisi ter druge podjetniško obarvane vsebine«, je še dodal Skočir. Najmanj interesa pa so tokrat izkazali za spremembo zakonodaje in s tem povezanih zakonskih podlag.

Na nov podjetniški zajtrk vas bomo ponovno povabili prihodnje leto – predvidoma v februarju. Do takrat pa vam želimo, da čim bolje izkoristite novo pridobljena znanja in vzpostavljene poslovne mrežne povezave.

Foto: Tatjana Šalej Faletič

2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk 2. podjetniški zajtrk