Mreženja podjetniške skupnosti v lokalnem okolju so potrebna

11. 10. 2023

11. oktobra 2023 se je v Tolminu odvijal 1. podjetniški zajtrk in s skupno 40 udeleženci lepo napolnil dvorano Hotela Dvorec. Dogodka so se udeležili podjetniki in gospodarstveniki ter predstavniki druge zainteresirane javnosti iz občin Tolmin, Kobarid, Bovec, Kanal in Cerkno. Podjetniški zajtrki se bodo v Posočju izvajali tudi v prihodnje, in sicer ob sredah od 8:00 do 10:00 ure. Da so takšni dogodki mreženja v lokalnem okolju potrebni, je namreč potrdila tudi kratka anketa, ki je bila izvedena med dogodkom.

Posoški razvojni center kot organizator dogodkov s tovrstnimi druženji sledi ciljem, zapisanim v Akcijskem načrtu za razvoj podjetništva in uresničuje vizijo razvoja podjetništva v Posočju. Podjetniški zajtrki naj bi med drugim pripomogli k:

  • povezovanju, informiranju in sodelovanju med gospodarstveniki v Posočju,
  • povezovanju ključih deležnikov in odločevalcev v Posočju,
  • pripomogli h koriščenju znanj, referenc in povezav, ki jih ima Posoški razvojni center na področju lokalnega, regionalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja.

V uvodnem delu je na 1. podjetniškem zajtrku, ki je bil tokrat bolj informativno obarvan, navzoče pozdravil Oton Bratuž, podžupan občine Tolmin. Za njim je direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor predstavil idejo in koncept podjetniških zajtrkov. Sledila je kratka predstavitev metode dela s pomočjo spletnega orodja, kjer so udeleženci odgovarjali na kratka vprašanja. Dobljeni odgovori bodo služili kot vodilo pri kreiranju prihodnjih vsebin srečanj, dogodki sami pa naj bi tudi na tak način postali dogodki soustvarjanja. Kot izpostavljena vsebina se je kot primer tokrat pokazala vsebina javnih razpisov in možnost sodelovanja na tem področju.

Osrednjo temo prvega srečanja, to je sodobne trende na področju umetne inteligence in uporabe orodja Chat GPT v poslovne namene, je na praktičnih primerih predstavila vabljena gostja Tanja Fric iz podjetja Go Digi.

Podjetniški zajtrki naj ne bi bili predavanja, tečaji in usposabljanja. Bili naj bi dogodki kreiranja idej, prostor za navdih in motivacijo ter prostor za krepitev lokalne podjetniške skupnosti. Posebno mesto se bo zato pri tem namenilo mladim in potencialnim podjetnikom.

Ob zaključku 1. podjetniškega zajtrka so udeleženci z anketo potrdili, da bi dogodek priporočili drugim in da bi se podjetniškega zajtrka še udeležili. Obenem so tako z anketo, kot s pohvalami po uradnem delu in v času druženja potrdili, da je dogodek izpolnil njihova pričakovanja.

Besedilo: Katja Kragelj Jug, Arsia s.p., delovni tim za pripravo in izvedbo dogodkov

Mreženja podjetniške skupnosti v lokalnem okolju so potrebna Mreženja podjetniške skupnosti v lokalnem okolju so potrebna Mreženja podjetniške skupnosti v lokalnem okolju so potrebna Mreženja podjetniške skupnosti v lokalnem okolju so potrebna Mreženja podjetniške skupnosti v lokalnem okolju so potrebna Mreženja podjetniške skupnosti v lokalnem okolju so potrebna