Ribe so predstavljale pomemben del v prehrani naših daljnih prednikov. Tolminski muzej hrani trnek iz 7. stol. pred. Kr. Kasneje je zemljiška gospoda dajala vodo v zakup domačim kmetom, danes pa imajo ribolovno pravico Ribiške družine, ki z vodami tudi upravljajo.

Ribolov sicer že dolgo ni več iskanje hrane, ampak predstavlja panogo v športnem turizmu. In prav Soča s pritoki sodi med vodilne muharske destinacije na svetu.

Ribogojstvo danes zagotavlja pomembno dodatno ponudbo hrane s čimer se zagotavlja trajnostna naravnanost, da bogastvo vodotokov ostane kar se da nedotaknjeno. Posoški ribogojci za konzum vzrejajo pretežno šarenko in potočno zlatovčico ter poleg mesa ponujajo še druge ribje izdelke (ikre, različne ribje namaze, pleskavice iz ribjega mesa …)

In kako na ribe, naš naravni zaklad, gledajo predstavniki različnih javnih zavodov, ribogojci, veterinarji, predelovalci živil in kuharski mojstri?
Več o tem, kaj so povedali …

  • Janko Humar iz Javnega zavoda za turizem Dolina Soče,
  • Erik Sivec iz Ribogojnice Soča Kobarid, s katero upravlja Zavod za ribištvo RS,
  • Urška Bizjak iz tolminske ribogojnice Faronika d.o.o.,
  • Matija Pirih iz Ribogojnice Libo v Gorenji Trebuši,
  • Marjan Nagode iz Ribogojnice Nagode v Podbrdu,
  • Dušan Jesenšek, veterinar,
  • Anka Lipušček Miklavič iz Mlekarne Planika v Kobaridu,
  • Robert Merzel, kuharski mojster, ki skrbi za slovenski protokol in
  • Ana Roš, kuharska mojstrica iz Hiše Franko ...

… si lahko ogledate v kratkem dokumentarnem filmu Ribe, naravni zaklad doline Soče.


Promocijska kampanja Naše ribe se izvaja v okviru projekta Naše Ribe, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naše ribe