Nova priložnost, da v alpski prostor ponesemo svoje poglede in hkrati prevzamemo krmilo

27. 10. 2023

Švicarski Bad Ragaz je 19. oktobra gostil letni forum makroregionalne strategije za območje Alp, kar je bilo hkrati tudi sklepno dejanje enoletnega švicarskega predsedovanja. Naj spomnimo, da je tako imenovano četrto makroregionalno strategijo EU »European Union Strategy for the Alpine Region« (EUSALP) na predlog Evropske komisije leta 2016 potrdil Evropski svet. Kot namiguje ime, se Strategija EU za alpsko regijo navezuje na območje Alp, kjer danes živi okoli 80 milijonov ljudi. Vanjo je vključenih 48 regij v sedmih državah – od tega pet članic EU (Avstrijia, Francija, Italija, Nemčija in Slovenija) ter dve nečlanici (Lihtenštajn in Švica). In vsem so skupne prav Alpe. Te predstavljajo prednost, hkrati pa poseben izziv tukajšnjim prebivalcem. Ti prek EUSALP s pomočjo okrepljenega medregijskega sodelovanja lažje dosegajo ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, saj se lahko tako združeni lažje potegujejo za nepovratna sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Sicer pa EUSALP med drugim spodbuja tudi inovativne pristope k posebnim potrebam gorskih regij v smislu turizma, biotske raznovrstnosti, kmetijstva, mobilnosti in energije. 


Kraj letošnjega srečanja ni bil izbran naključno, saj  je prav tu pred leti začela zoreti ideja o tovrstni formalizaciji sodelovanja regij in držav na območju Alp. Celotno leto, kot tudi dogodek, sta bila v prizmi krožnega gospodarstva, digitalizacije, energetskega prehoda in pametnega upravljanja z vodami. Na panelu, ki je bil posvečen temu ključnemu naravnemu viru, je v imenu Posoškega razvojnega centra sodeloval tudi Miro Kristan. Ta je poudaril predvsem zelo kontrastna stanja in obravnave voda med sušami, poplavami ter gospodarsko izrabo in turizmom – vse a v luči podnebnih sprememb znotraj zelo kratkih časovnih intervalov.


S to temo se sooča tudi Akcijska skupina 7, ki pod okriljem krovne teme zelena infrastruktura in vodstvom Posoškega razvojnega centra deluje v okviru makroregije.

Vodo bo kot eno izmed prioritet za svoje predsedovanje obdržala tudi Slovenija, ki je od Švice sprejela štafetno palico. Leto 2024 bo tako priložnost, da naša država v alpski prostor ponese svoje poglede, hkrati pa koordinira premislek o smeri, kamor alpske države plujejo.

Foto: David Schweizer

Priložnost, da v alpski prostor ponesemo svoje poglede in prevzamemo krmilo Priložnost, da v alpski prostor ponesemo svoje poglede in prevzamemo krmilo Priložnost, da v alpski prostor ponesemo svoje poglede in prevzamemo krmilo Priložnost, da v alpski prostor ponesemo svoje poglede in prevzamemo krmilo