Slovensko-avstrijsko-italijanski čezmejni prostor se ponaša z uspešnimi kolesarskimi turističnimi zgodbami

9. 4. 2024

V Ajdovščini je v četrtek, 4. aprila, potekala zanimiva čezmejna delavnica o oblikovanju kolesarskih turističnih produktov. Organizirali smo jo Občina Ilirska Bistrica, regionalna razvojna agencija Posoški razvojni center in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v okviru dveh čezmejnih projektov Adrioncycletour in Inter Bike III (program Interreg VI-A Italija-Slovenija).

Delavnica je bila namenjena turističnim organizacijam in lokalnim skupnostim čezmejnega območja, da bi se seznanile z aktivnostmi obeh projektov, ki želita prispevati k razvoju kolesarskega turizma, predvsem pa da bi spoznale dobre prakse oblikovanja kolesarskih turističnih produktov. Projekt Inter Bike III želi namreč povečati prepoznavnost Soško-Kraško-Jadranske kolesarske poti (daljinske kolesarske povezave D7), ki povezuje mejna prehoda Robič in Jelšane. Gre za pomembno povezavo, saj bo njena vzpostavitev povezala zaledne kraje treh držav od Julijskih Alp do Severnega Jadrana. Kolesarji bodo iz Furlanije lahko prikolesarili v Soško dolino, na Goriško, Kras in Brkine ter se na Hrvaškem spustili do Kvarnerja.

Potek državne daljinske kolesarske povezave D7 na terenu še ni povsem določen. Zato je Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju z zunanjim izvajalcem ter deležniki z Goriške, Krasa in Brkinov v preteklih tednih izvedla serijo delavnic, na katerih so traso umestili v prostor. V nadaljnjih korakih je predvideno, da se ob poti vzpostavi ustrezna raven turistične ponudbe, zato bodo organizirali izobraževalne delavnice za ponudnike. Sledilo bo oblikovanje koncepta trženja povezave. Ajdovska delavnica je bila namenjena prav slednjemu. Udeležence je seznanila z uspešnimi primeri razvoja kolesarskega turizma v Sloveniji, Avstriji in Italiji.

Karmen Razlag, vodja sektorja za turizem na Regionalni razvojni agenciji Podravje, je spregovorila o razvoju enega najuspešnejših slovenskih turističnih kolesarskih produktov Dravske kolesarske poti. Potek trase so začeli načrtovati pred dvema desetletjema, spodbujati občine k vlaganju v infrastrukturo in povezovati ponudnike. Danes so občine in Direkcija RS za infrastrukturo povezane v partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, ponudniki pa imajo svoje združenje, ki skrbi za skupno promocijo. Naslednji cilj je pridobiti znak kakovosti petih zvezdic nemškega kolesarskega združenja ADFC, s katerim se že ponaša avstrijski del kolesarske poti.

Nekdanji direktor Triglavskega narodnega parka mag. Martin Šolar je predstavil kolesarsko povezavo okoli Julijskih Alp – Juliana Bike. Nad njenim razvojem bdijo Javni zavod Triglavski narodni park in občine, združeni v Skupnost Julijske Alpe. Območje razvijajo ob upoštevanju želja lokalnega prebivalstva in predvsem načel varovanja narave. Cinzia Gozzo iz Lokalne akcijske skupine Vzhodnega Veneta (Vegal) je spregovorila o razvoju kolesarskega turizma na njihovem območju s pomočjo treh čezmejnih projektov Inter Bike. Hkrati z določitvijo 1.000-kilometrske kolesarske povezave Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne v prvem projektu so začeli spodbujati turistične ponudnike k povezovanju. Ustanovili so združenje, ki po desetih letih še vedno uspešno deluje. V drugem projektu so se usmerili v izboljšanje ponudbe ladijskih prevozov po kanalih lagune, zato da bi kolesarjem skrajšali pot po kopnem. V tretjem projektu pa so k sodelovanju povabili zasebnika, ki bo vzpostavil novo morsko linijo po Beneški laguni.

Gregor Steklačič z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je ob koncu zbranim predstavil strateški okvir načrtovanja razvoja kolesarstva v Sloveniji. Pri tem je izpostavil, da država pripravlja Strateški načrt razvoja kolesarstva do leta 2030.

Besedilo: Larisa Kunst, RRC Koper
Foto: Tjaša Maurič, PRC

Slovensko-avstrijsko-italijanski čezmejni prostor se ponaša z uspešnimi kolesarskimi turističnimi zgodbami