4. Javni poziv za izbor operacij

11.3.2019

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča, da je na svoji spletni strani objavila: 

"4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2019".

Razpis je namenjen tako fizičnim kot pravnim osebam, ki delujete na območju občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin. Zainteresirani kandidati lahko za sofinanciranje predlagajo projekte, ki jih bodo izvedli sami ali s partnerji.


PREDSTAVITVENA DELAVNICA bo potekala v ponedeljek, 18. marca 2019, ob 16. uri v sejni sobi Posoškega razvojnega centra v Tolminu.

Razpisno dokumentacijo in ostale informacije o javnem pozivu, ki bo odprt do 30. aprila 2019, najdete na spletni strani LAS Dolina Soče.Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, ki jo zastopa Vodilni partner Posoški razvojni center. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 
 
SOČAsnik, l. XIX, št. 5, 2018