Akcijski načrt projekta Bridges potrjen

19.8.2019

Projekt Bridges je s potrditvijo akcijskih načrtov partnerjev s strani sekretariata programa Interreg Europe tudi formalno vstopil v sklepno fazo izvajanja. Akcijski načrt je obvezen dokument, ki ga pripravi vsak partner z namenom izvajanja vsebin v drugi fazi izvajanja projekta. Posoški razvojni center je v ospredje projekta, ki zasleduje inovativnost v sektorju bioekonomija, postavil akvakulturo. Kljub sorazmerni majhnosti ribogojci iz območja izkazujejo visoko kakovost produktov s prepoznanim potencialom za dviganje dodane vrednosti. Eden izmed pomembnejših elementov za inovativnost v panogi je stalno sodelovanje s centri znanja in raziskav ter podjetji, ki slednje umestijo na trg.

Tovrstno partnerstvo je predvideno v projektu, ki je bil prijavljen na razpis LAS Dolina Soče. Med vsebinami je predviden tudi razvoj produktne blagovne znamke, ki bo temeljila na destinacijski Dolina Soče. Osnova za oznako bo ustrezna ocena kakovosti produkta, ki pa bo nadgrajena tudi s primerno embalažo in nastopom na trgu. Tako kot pri ostalih izdelkih je tudi pri ribah pomembno, da potrošniki prepoznavajo prednosti izvornega okolja in lahko razlikujejo z ostalo ponudbo na trgu. Ni nepomembno niti dejstvo, da je repopulacija avtohtonih vrst poleg doprinosa k ekosistemom lahko zelo pomemben element v trženju rib in ribjih izdelkov.