Borza OST-WEST Torgau


21. in 22. aprila 2005 je v nemškem mestu Torgau potekala mednarodna podjetniška borza Ost-West.

Skrbi za stike ter mednarodno sodelovanje med srednjimi in malimi podjetji iz Nemčije ter tudi s podjetji novih članic EU in ostalih držav vzhodne Evrope.
Borze so se udeležili tudi posoški kovinarji, člani Posoškega kovinarskega grozda: Kovinoplast – Ivan Kavs s.p., Kovinski izdelki – Milan Hrast s.p. in Rut d.o.o.
Predstavitev je bila ena od aktivnosti projekta, ki so ga podjetja skupaj s Posoškim razvojnim centrom uspešno prijavila na razpisu PRIMe v okviru Pharovega programa sodelovanja Slovenija/Italija 2002 z naslovom Krepitev konkurenčnosti malih in srednjih podjetij na Primorskem.