Čezmejni izzivi projekta CROSSMOBY

12.12.2018

V začetku decembra smo se predstavniki Posoškega razvojnega centra v Kopru udeležili Kick-off srečanja projekta CROSSMOBY, v okviru katerega je potekala tudi konferenca na temo čezmejnih izzivov pri načrtovanju prometa in intermodalnih storitev potniškega prometa na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo.

Čeprav to območje še vedno formalno deli državna meja, pa zlasti z vidika vsakodnevne mobilnosti obmejnega prebivalstva in čedalje obsežnejših turističnih tokov deluje kot zaokrožena funkcionalna celota. Projekt CROSSMOBY bo v okviru pilotnih ukrepov povezal posamezne inciative, vezane na trajnostno mobilnost, in na ta način na čezmejnem območju spodbujal usklajene pristope celostnega načrtovanja mobilnosti, tako na bolj izpostavljenih tranzitnih koridorjih in v čezmejnih urbanih subregijah, kot tudi na manj poseljenih perifernih območjih severnega dela čezmejne regije.

Pomembna aktivnost projekta je tudi vzpostavitev čezmejnega vlaka, ki je prve potnike na relaciji Ljubljana–Trst popeljal že 9. septembra. To storitev sta na omenjeni konferenci podrobneje predstavila Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja Slovenskih železnic (SŽ) za potniški promet, in Elisa Nannetti, predstavnica družbe Trenitalia. Čezmejni vlak, ki je iz Slovenije v Italijo zapeljal prvič po večletni prekinitvi, je vsekakor pomemben doprinos k prometni povezanosti med državama, kljub temu pa je na tem področju še ogromno prostora za izboljšave potniških storitev.

Na okrogli mizi, s katero se je konferenca zaključila, so sodelujoči (predstavniki: Regije Veneto, Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, odbora za promet EZTS GO, Potniškega prometa SŽ ter družbe Trenitalia) izpostavili nekatere pomembne izzive, vezane na prihodnost mobilnosti na čezmejnem območju. V ospredje stopa zlasti potreba po boljši povezljivosti in interoperabilnosti sistemov, kar pa se lahko doseže le z boljšim sodelovanjem ključnih akterjev, ponudnikov in upravljavcev infrastrukture ter politično voljo, ki zagotavlja pravno-formalne okvire takemu sodelovanju.


Projekt CROSSMOBY je sofinanciran s sredstvi Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020 in je eden izmed osmih strateških projektov, ki so bili potrjeni v okviru ciljnega programskega razpisa za strateške projekte št. 05/2018. Več o projektu CROSSMOBY si lahko preberete tukaj.  
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019