Ciprinidi, (ne)znano bogastvo voda

23.3.2022

Riba, ki živi v Soči, je soška postrv. Najbolj pričakovan in do neke mere tudi pravilen odgovor na vprašanje o ribjih vrstah rečja Soče, med katerimi pa bomo težko zasledili štrkavca ali grbo. Vrstna pestrost voda je zelo raznolika in prav tej temi ter ciprinidnim vrstam je bila namenjena strokovna konferenca, ki jo je Posoški razvojni center (PRC) v okviru projekta RIBAsador organiziral včeraj, ob letošnjem svetovnem dnevu voda.
 
Na dogodku, ki je potekal v hotelu Zlata Ribica na Idriji pri Bači, so bili predstavljeni različni vidiki, ki so pomembni za razumevanje tematike. Stanje vodnega okolja je orisal Daniel Rojšek z novogoriške območne enote Zavoda RS za varstvo narave. Kljub statistično dobremu stanju voda, je opozoril na številne probleme, ki prostorsko ali časovno pomenijo velike obremenitve.

Dušan Jesenšek iz Zavoda Sara Vuri je nanizal številne bolj in manj znane ribje vrste, ki jih lahko zasledimo v vodah in ki so navadno deležne manjše pozornosti. Omenil je tudi proces ohranjanja ogroženih vrst, katerim pa je pozornost posvetil Jernej Bravničar z Biotehniške fakultete. S pomočjo genetike lahko raziskovalci določijo, kdaj so se posamezne vrste prostorsko ločile in se začele razvijati ter prilagajati novim okoljem. S tovrstnimi podatki lahko uspešno razumejo prilagajanja vrst in podprejo procese repopulacije. Za takšne procese je potrebna podpora ribogojstva, ki pa se večinoma izvaja predvsem za potrebe prehrane. 

Miha Štular iz KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj je predstavil stanje ribogojstva v Sloveniji in slikovito poudaril pomen ribe kot lokalno pridelane hrane. V sklepnem delu je Gašper Jesenšek iz Soča Fly nanizal svoje izkušnje ribiškega vodnika pri muharjenju ciprinidov in predvsem opozoril na priložnosti, ki se odpirajo na tem področju.

S konferenco se je zaključil niz ozaveščevalnih in strokovnih dogodkov pod skupnim imenom Še mnogo vode bo preteklo ..., s katerimi je projektni partner PRC želel javnosti in ključnim deležnikom v okviru platforme znanja približati določena vsebine ter spodbuditi dialog na temo povezanosti človeka in narave v vodnem okolju.


Pripravil: Miro Kristan, Posoški razvojni center
Foto: arhiv PRC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dogodek je potekal pod okriljem projekta RIBAsador, katerega je vodilni partner Turizem Dolina Soče uspešno prijavil na poziv lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.