Dan mobilnosti v Kobaridu

19.9.2018

Pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti vsako leto sodeluje več slovenskih občin, ki na takšen način v svoja okolja uvajajo sodobnejše in človeku prijaznejše oblike načrtovanja prometa. Pod sloganom ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ med 16. in 22. septembrom v sodelujočih mestih potekajo številne dejavnosti, namenjene spodbujanju trajnostnih prometnih ukrepov. Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Pobudi se je tudi letos pridružila Občina Kobarid. 19. septembra je potekal DAN MOBILNOSTI V KOBARIDU. Učenke in učenci Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid, otroci iz kobariškega vrtca, prebivalci kraja ter njegovi obiskovalci so spoznavali trajnostno mobilnost in varnost v prometu. Z zaporo Gregorčičeve ulice je bil prikazan Kobarid, kakršen bi lahko bil, če bi ga zaprli za promet in namenili pešcem.

V sklopu Dneva mobilnosti je potekalo odprtje urejenega podvoza na Gregorčičevi ulici. Spremljajoči kulturni program so pripravili učenci z učitelji. Sledile so športne in družabne igre. Za varnost otrok so skrbeli policisti, redarji in gasilci, ki so obiskovalcem predstavili tudi svoje delo. Do cerkvice svetega Antona pa so se učenci in mimoidoči lahko zapeljali kar z električnimi kolesi.

Soorganizatorji dogodka: Občina Kobarid, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid in Posoški razvojni center