Dodelitev brezplačnih zaščitnih mask

15.1.2021

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (izvajalec javnega poziva) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (naročnik in financer javnega poziva) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.


Namen in cilj: razdelitev 5 mio zaščitnih mask za splošno uporabo brez certifikata za omogočitev poslovanja s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske se razdelijo na naslednji način:
  • - za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask,
  • - za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,
  • - za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask
  • - za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.


Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega. Upravičenec bo zaščitne maske prevzel osebno, in sicer na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere je imel na dan 31. 12. 2020 sedež podjetja. V okviru tega javnega poziva lahko vsak upravičenec zaščitne maske prejme le enkrat. Zaščitne maske se bodo razdeljevale do porabe. Prednost pri prejemu mask imajo tista podjetja, ki mask na razpisu še niso prejela. V kolikor bodo maske ostajale, jih bomo lahko razdelili ostalim prijavljenim, ki so jih že dobili v 1. razpisu.

Vlogo lahko enostavno oddate na povezavi tukaj.

Vsa komunikacija bo potekala prek e-pošte. Zato dobro preverite vpisani e-naslov!


Po kliku na POŠLJI boste na vpisani e-naslov prejeli sporočilo o oddanem obrazcu, ki vsebuje povezavo, s katero potrdite oddajo obrazca. Šele po vaši potrditvi se bo prijava štela za oddano in evidentirano.


Pozorno vpišite davčno številko. Če je vpisana pravilno, se bo po vpisu izpolnila večina podatkov. Podatki, ki se izpolnijo avtomatično, so lahko napačni. Preden zaključite obrazec, dobro preverite pravilnost vpisanih podatkov.


Če ste lastnik več podjetij, preverite, na katerem podjetju imate registrirane zaposlene. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 bomo preverili na ZZZS.


Pred oddajo prijave preberite javni poziv.


Z oddajo prijave se šteje, da ste z njegovo vsebino seznanjeni.


Obveščamo vas, da se bodo delile maske za splošno uporabo brez certifikata. Prejem mask pomeni državno pomoč. Več o tem preberite v javnem pozivu.