Dopolnjen IN RRP 2007-2009


Svet regije je 18. junija 2007 sprejel spremenjen in dopolnjen Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007–2009.

Na osnovi Regionalnega razvojnega programa (RRP) kot temeljnega programskega dokumenta na regionalni ravni je Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) 4. aprila 2007 sprejel Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007–2009. Ker v času priprave Izvedbenega načrta Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ni posredovala konkretnih navodil za pripravo omenjenega dokumenta, je bilo že ob njegovem sprejemanju jasno, da bo skladno z javnim razpisom za prijavo projektov za sofinanciranje iz prioritete »Razvoj regij« treba pripraviti spremembe in dopolnitve.

Le-te vsebujejo nekatere nove projekte, ki odgovarjajo pogojem, določenim v Prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, v določenih primerih pa so regijsko zasnovani projekti, vključeni že v Izvedbeni načrt, razdeljeni v manjše, občinske projekte – zopet skladno s pogoji tega javnega razpisa.

Ker pa je Posoški razvojni center 8. junija 2007 prejel tudi dopis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na osnovi pregledanega Izvedbenega načrta, sprejetega v regiji 4. aprila letos, predlaga dopolnitev le-tega z navedbo okvirnih umestitev prioritetnih projektov v programske dokumente, istočasno v Spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta vnašamo tudi te podatke. Gre za okvirne navedbe, saj posamezni operativni programi v času, ko je regija sprejemala Izvedbeni načrt, še niso bili sprejeti, pa tudi sedaj so še v fazi osnutkov.


Datoteke:
1 Uvodno besedilo Spremembe in dopolnitve.doc (232.00 kB)