Dva nova javna poziva za vavčerje

12.10.2021

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu in na svoji spletni strani v petek, 8.oktobra 2021, dodatno objavil še dva nova javna poziva za vavčerje iz sredstev REACT EU. Oba vavčerja sta v preteklem obdobju podjetjem že bila na voljo, tako da so podjetja že seznanjena o namenu in koriščenju tovrstnih sredstev.

Upravičenci: na poziva se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 

REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen in cilj javnega poziva: je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.
Novost: poleg zgoraj navedenih upravičencev se lahko na poziv prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti.
Rok za prijavo: 31. marec 2023
Spletna stran z dokumentacijo: tukaj.

REVAV-3-Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen in cilj javnega: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.
Rok za prijavo: 31. marec 2023
Spletna stran z dokumentacijo: tukaj.

Skupno je do sedaj objavljenih že 12 javnih pozivov za vavčerje, katera lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve. Več podrobnosti o vavčerjih je objavljenih na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada tukaj

Dodatne informacije: 
Posoški razvojni center (Lara Kalčič Leban, SPOT svetovanje Goriška), telefon: 05/38-41-882, e-pošta: #EM#6c6070622a6e6a47787b69257f64#EM#