Električna mobilnost in načrtovanje polnilne infrastrukture

31.1.2018

Posoški razvojni center je 25. januarja v Tolminu v okviru projekta e-MOTICON organiziral posvet na temo električne mobilnosti in načrtovanja polnilne infrastrukture. Namenjen je bil županom, občinskim upravam ter predstavnikom turističnega in gospodarskega sektorja. 

Strokovni posvet je v središče pozornosti postavil vprašanje, kakšne so vloge javnih uprav in investitorjev pri načrtovanju, razporejanju in upravljanju polnilne infrastrukture. Kot izhodišče je bila predstavljena pred kratkim sprejeta nacionalna Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi. Zanimive iztočnice za kasnejšo diskusijo so ponudile tudi izbrane tematike, vezane na interoperabilnost polnilnih postaj, spreminjanje poslovnih modelov, integracijo polnilnih postaj v elektroenergetske sisteme, razvoj pametnih omrežij ter možnosti financiranja in pridobivanja sredstev ter vključevanja e-mobilnosti v širše sisteme trajnostne mobilnosti.

Vsebine, ki so jih vabljeni predstavili na strokovnem posvetu:
Sinergije projekta e-MOTICON s Strategijo EU za Alpsko regijo (EUSALP)
Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta e-MOTICON 
Predstavitev Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi
Načrtovanje in uvajanje polnilne infrastrukture - vloga javne uprave in investitorjev
Zasebni sektor kot pospeševalec razvoja e-mobilnosti, referenčni projekti e-mobilnosti
Vloga elektrodistributerjev pri načrtovanju polnilne infrastrukture, sodelovanje z občinami in investitorji

V popoldanskem delu so potekale delavnice v obliki tako imenovane “svetovne kavarne«. Udeleženci so se izmenjali pri štirih omizjih, kjer je pod vodstvom moderatorjev beseda tekla o naslednjih temah:
- interoperabilnosti (kateri elementi so nujno potrebni za interoperabilnost),
- komunikaciji med privatnim sektorjem in javno administracijo (ali je potrebna komunikacija in koordinacija med obema, glede na to, da električne polnilnice postavljajo tako eni kot drugi),
- lokalizaciji električnih polnilnic (vlogi javne administracija in privatnih investitorjev pri postavljanju električnih polnilnic, kako izbrati najprimernejšo lokacijo za postavitev polnilnice),
- mapiranju (kateri naj bi bili glavni elementi integralnega orodja za mapiranje, ki bi preseglo meje regij).

Fotoreportaža o dogodku