e-Mobilnost

7.9.2017

Električna mobilnost postaja v svetu vse bolj razširjena, število električnih avtomobilov dnevno narašča, razširja pa se tudi mreža električnih polnilnic. Svetovnemu trendu sledi tudi Slovenija, kjer je v zadnjih letih skokovito naraslo številno polnilnic, medtem ko število električnih avtomobilov le počasi sledi svetovnemu trendu.


Projekt e-MOTICON, ki združuje 15 partnerjev in 41 opazovalcev iz celotnega območja Alp, nudi podporo javni upravi pri zagotavljanju homogenega razvoja električne mobilnosti. 


Prizadeva si za:
- povečanje rabe električne mobilnosti, ki temelji na interoperabilni polnilni infrastrukturi;
- široko rabo inovativnih instrumentov pri načrtovanju polnilne infrastrukture;
- krepitev spretnosti in znanja javne uprave o integriranem načrtovanju infrastrukture električnih polnilnic v sodelovanju z zasebnim sektorjem.

Rezultati projekta bodo:
- Bela knjiga, ki bo vključevala analizo stanja, prihodnje potrebe načrtovanja električnih polnilnic in strategijo, ki bo podpirala usklajeno in razširjeno mrežo električnih polnilnic,
- Smernice za uporabo strategije s pilotnimi aktivnostmi, testiranimi na treh različnih ravneh,
- Mednarodna skupnost strokovnjakov, ki bodo prispevali h krepitvi in skupnim ukrepom tudi po zaključku projekta.


Posoški razvojni center v projektu sodeluje kot partner. Izhajajoč iz potreb prebivalcev in turistov bo na pilotnem območju Julijskih Alp v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom ter občinami izdelal priporočila o razvoju sistema električne mobilnosti, ki bodo izhodišče pri načrtovanju razvoja infrastrukture električnih polnilnic. Ob podpori Ministrstva za infrastrukturo, ki je tudi opazovalec v projektu, ter Ministrstva za okolje in prostor želimo testirati servis električne mobilnosti kot del sistema multimodalnosti.


Več informacij o projektu najdete na spletni strani prjekta (www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home), naše aktivnosti pa lahko spremljate tudi na socialnih omrežjih Facebook, Twitter, LinkedIn in YouTube.

Vabljeni k branju prve številke e-novičnika.


Datoteke:
Newsletter No 1.pdf (767.59 kB)