Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitve prispevkov za socialno varnost

14.5.2021

V davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, se oproščeni prispevki LAHKO izvzemajo iz davčnega obračuna.

Obveščamo vas, da je Finančna uprava RS aprila 2020 na svojih spletnih straneh objavila od tedanje prakse drugačno stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo – normirance, ki jim prispevke plačuje država.

Sprememba stališča velja za oproščene prispevke:
• samozaposlenih po ZIUZEOP (za obdobje od 13. 3. 2020–31. 5. 2020),
• samozaposlene v kulturi,
• prvi vpis v dejavnost (50 % v prvem letu in 30 % v drugem letu) ipd.

Več informacij o tem si lahko preberete na povezavi >TUKAJ ali v spodaj pripetem pdf dokumentu.
Datoteke:
Normiranci pozor.pdf (253.84 kB)