Gremo peš!

12.9.2019

Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Ponuja priložnost, da preverimo alternativne trajnostne oblike prevoza. Spodbuja nas, da izberemo trajnostne oblike prevoza, kot sta hoja in kolesarjenje, ter s tem zmanjšajmo emisije ogljika. Posledično se izboljša kakovost zraka, mestna območja pa postanejo prijetnejša za življenje in delo.

Slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je bil Gremo peš! Poudarjal je varno hojo in kolesarjenje ter njune prednosti za naše zdravje, okolje in blaginjo.


»Vsak korak šteje, še posebej, če gremo peš. Pustite se zapeljati in povežite pristna pohodniška doživetja Julijskih Alp z javnim prevozom.«
Z Evropskim tednom mobilnosti smo letos povezali Festival pohodništva in odprtje nove pohodniške poti Juliana Trail, ki vodi okoli Julijskih Alp.


Pubudi Evropski teden mobilnosti sta se tudi letos pridružili občini Kobarid in Tolmin.Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa INTERREG V-A Italija - Slovenija.