Info točka Alpske konvencije odslej tudi v Tolminu

24.5.2017

V Tolminu je bila na sedežu Posoškega razvojnega centra 19. maja 2017 odprta šesta Info točka Alpske konvencije. Memorandum o sodelovanju sta slovesno podpisala direktorica Posoškega razvojnega centra mag. Almira Pirih in generalni sekretar Alpske konvencije Markus Reiterer.

Info točka nudi informacije o tej mednarodni pogodbi, predstavlja vez do lokalnega prebivalstva ter z različnimi dogodki in pobudami omogoča uresničevanje ciljev konvencije. V Sloveniji imamo še eno Info točko Alpske konvencije – februarja 2017 je to postal tudi Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Ostale se nahajajo v Italiji (Domodossola, Grand Paradiso-Aosta in Morbegno) ter Franciji (Chamonix).

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo med leti 1991 in 1995 podpisale vse alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija, Švica) in EU z namenom trajnostnega razvoja ter zaščite Alp kot enotne prostorske enote. Prizadeva si za sonaravni razvoj ter zaščito njenih naravnih in kulturnih posebnosti, gospodarskega okolja, življenjskega prostora prebivalcev ter privlačne destinacije njenih obiskovalcev. Za dosego teh ciljev so bili sprejeti Okvirna konvencija in osem tematskih protokolov, ki pokrivajo področja prostorskega načrtovanja, kmetijstva, gozdarstva, narave, krajine, trajnostnega razvoja, energije, varstva tal, turizma in prometa.

Več o Alpski konvenciji, organizaciji, aktivnostih, publikacijah in drugih uporabnih informacijah lahko najdete v slovenskem jeziku na: www.alpconv.org/sl.

Za obisk Info točke pa ste vabljeni na Posoški razvojni center, kjer boste v prvem nadstropju našli uporabna gradiva – nekatera so samo na ogled, druga boste lahko odnesli s seboj.
SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019