Iščemo zunanje sodelavce


Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče

V okviru Evropskega projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče, iščemo zunanje sodelavce za izvajanje različnih izobraževanj/usposabljanj in tečajev:

- tuji jeziki: angleški jezik, nemški jezik in italijanski jezik,
- računalništvo (pogoj: izobrazba ustrezne smeri),
- finančno opismenjevanje,
- komunikacija, 
- zdrava prehrana in gibanje, 
- orientalske vede: tradicionalna kitajska medicina, TEM, ayurveda, aromaterapevt, itd.


Ciljna skupina: zaposleni, stari 45 ali več let, ki imajo dokončano največ srednjo poklicno šolo.

Cenik plačila storitev je objavljen v navodilih Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, in sicer za izvajanje operacij Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Kriterij izbora:
najnižja cena in reference.

Rok prijave: 31. avgust 2018


Prijave zbiramo na naslov:
Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
E-pošta: #EM#696f646c44757464267a63#EM#

Dodatne informacije:
Tel.: 05/38-41-513 in 05/38-41-511

Vljudno vabljeni k sodelovanju.


Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc delno financira Evropska unija iz ESS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.