Izobraževanje odraslih

31.3.2020

Obveščamo vas, da smo, kjer je to izvedljivo, začeli z izvajanjem programov in delavnic s področja izobraževanja odraslih prek spleta. V skupinah, kjer to ni mogoče, bomo nove termine izvajanja določili v dogovoru z udeleženci in izvajalci.