Javni potniški promet in turizem

20.10.2021

Del doživljanja in dojemanja destinacije se začne že ob zaklepanju domačih vhodnih vrat. Zeleni, trajnostni, okolju prijazni smo šele takrat, ko gostu omogočimo, da posest jeklenega konjička ni prva, ampak zadnja alternativa. Ta misel je bila vodilo posveta na temo javnega potniškega prometa in turizma, ki se je v torek 19. oktobra odvijal v Bohinju. 

V so organizaciji Turizma Bohinj in Posoškega razvojnega centra (PRC), so gostje nadalje razvijali temo, ki je bila na spletnem posvetu prvič izpostavljena že ob Dnevu Alpske konvencije maja letos. Območje Bohinja in doline Soče sta v letošnji poletni sezoni gostom pa tudi domačinom omogočili številne organizirane prevoze do ključnih turističnih točk v destinaciji pa tudi prometnih vozlišč sosednje Italije. 

Z močno finančno podporo projekta Crossmoby so prevozi nakazali pot razmišljanja in razvoja celovitega sistema, ki ga bodo občine, država, PRC pa tudi drugi deležniki zasledovali v prihodnje. Poleg nadgradnje ponudbe sta zelo pomembna dostopnost do informacij in povezljivost sistemov, na katerih Ministrstvo za infrastrukturo intenzivno dela in išče rešitve. 

Udeleženci posveta so se po zanimivi in zelo konstruktivni razpravi strinjali, da je pot samo ena in temelji na optimizaciji javnega potniškega prometa in boljšem sodelovanju vseh sektorjev. Julijske Alpe v tem smislu lahko predstavljajo svetel zgled, ki kljub številnim izzivom nakazuje pravo smer.

Po uvodni predstavitvi direktorja Turizma Bohinj Klemna Langusa je zbranim vključevanje javnega potniškega prometa v turistično ponudbo predstavil dr. Matej Gabrovec, ki se na ZRC SAZU ukvarja z raziskovanjem prometne geografije, kamor sodi tudi javni potniški promet (JPP). Posveta se je udeležil tudi predstavnik PRC Miro Kristan, ki je v drugem delu posveta moderiral pogovor o:
- JPP in turizmu,
- trajnostni mobilnosti v turizmu,
- integraciji turističnih in JPP prevozov,
- parkirni politiki,
- digitalizaciji,
- destinacijskih karticah in
- ozaveščanju ter promociji.

Posveta, ki je potekal pod okriljem projekta Počakaj na bus in ob sodelovanju projekta Crossmoby se je udeležilo okoli 35 predstavnikov različnih institucij (ministrstev, občin, razvojnih agencij, Nomaga, Arriva, Slovenskih železnic, Triglavskega narodnega parka, destinacijskih organizacij ...)


Foto: Matjaž Marušič