Javni povabili za usposabljanje

4.12.2018

Javni povabili za usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije.


Predmet javnih pozivov: brezposelnim iz ciljnih skupin javnega povabila se bo omogočilo usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje ter si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti. Delodajalci jih bodo imeli priložnost spoznati in usposobiti za konkretno delo na delovnem mestu v svojem podjetju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Usposabljanje kandidatov lahko traja dva ali tri mesece. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

Programa Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) in Usposabljanje na delovnem mestu za mlade (UDM – mladi) sodita med najuspešnejše programe aktivne politike zaposlovanja, saj rezultati kažejo, da se eno leto po zaključku usposabljanja zaposli več kot 70 % udeležencev.

Okvirna višina razpisanih sredstev: V letu 2019 je za program UDM namenjenih 4,37 milijona EUR, za UDM – mladi pa 2,22 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa jih zagotavlja Republika Slovenija.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Rok za oddajo: Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko na portalu za delodajalce, od 7. 12. 2018 od 10. ure do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2019.

Več informacij
dobite tukaj.
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019