Javni poziv delodajalcem (RŠS)

7.2.2017

Posoški razvojni center (PRC) obvešča, da so postopki vključevanja delodajalcev in štipendistov v Regijsko štipendijsko shemo Goriške statistične regije (RŠS) za sofinanciranje kadrovskih štipendij, podeljenih v šolskem/študijskem letu 2016/2017, v teku.

Regionalne razvojne agencije (RRA) smo že oddale vloge na "Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij", ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Gre za prijavo za celotno programsko obdobje, katere rok se je iztekel konec januarja in kjer bo možna vsakoletna vključitev delodajalcev in štipendistov (dijakov in študentov) od šolskega/študijskega leta 2016/2017 do 2021/2022. 

Prijavi RRA na javni razpis ministrstva sledijo postopki potrjevanja vlog ter podpis pogodb o sofinanciranju operacije med MDDSZ in RRA-ji. Po potrditvi operacije bomo RRA-ji objavili "Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru RŠS za šolsko/študijsko leto 2016/2017" in obvestili sodelujoče delodajalce o postopkih prijave in vključitve v to shemo. 

Z namenom informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah v Goriški regiji (pred izbiro izobraževanja in s ciljem poklicnega usmerjanja mladih) pa PRC objavlja tudi Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Goriške regije, ki želi v šolskem/študijskem letu 2017/2018 podeliti kadrovsko štipendijo.Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 


Datoteke:
Javni poziv delodajalcem 2017 18.pdf (381.55 kB)
PRC OBRAZEC javni poziv delodajalcem 2017 2018.doc (146.50 kB)