Javni poziv k oddaji projektnih predlogov

29.7.2020

Javni poziv k oddaji projektnih predlogov za RRP Severne Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021–2027

Razvojne agencije v regiji smo konec leta 2019 pripravile osnutek strateškega dela Regionalnega razvojnega programa (RRP), ki poleg analize stanja po posameznih področjih vključuje tudi ukrepe in aktivnosti, znotraj katerih bo v nadaljnji fazi priprave RRP-ja možno in potrebno opredeliti konkretne projekte.
Kljub temu, da strateški dokumenti na ravni države, ki bodo omogočili koriščenje evropskih sredstev (ki so pomemben, ne pa edini vir financiranja) še niso pripravljeni, pa smo regije dolžne pripraviti osnutke RRP-jev do konca tega leta.

Pripravljalci RRP-ja vas zato vabimo k pripravi osnutkov regijskih projektov, za katere menite, da jih je smiselno in potrebno vključiti v RRP. 

Rok za posredovanje osnutkov regijskih projektov je torek, 15. 9. 2020, po elektronski pošti na naslove koordinatork: 
Regija za ljudi: Brigite Bratina Peršin - #EM#62736b646d7167296a7b6b7f65636f4f6063713d677c#EM#
Pametna regija: Nataša Jakopič - #EM#6e6076627764286a697f78626f4d7c7d713c61633a667f#EM#

Posredujte jih na priloženih obrazcih. 

Projekte bo po sprejetju dokumentov za črpanje EU sredstev na ravni države predvidoma treba dopolnjevati, k čemur vas bomo pravočasno pozvali. Ker regije pričakujemo poziv ministrstev k posredovanju konkretnih in uresničljivih projektov že v poletnem času, vas prosimo, da projektne predloge oddate do zgoraj postavljenega roka.

Hvala za sodelovanje.


Datoteke:
Projektni obrazec julij 2020.ocx (20.50 kB)
Osnutek Strateškega dela RRP 2021 2027 29 7 2020.ocx (3.43 MB)