Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero v Občini Tolmin v letu 2019

19.8.2019

Predmet javnega razpisa: kreditna sredstva Delavske hranilnice d. d., Deželne banke Slovenije d. d. in Intesa Sanpaolo Bank d. d. (v nadaljnjem besedilu: Banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju subvencij obrestne mere stanovanjskih posojil za naložbe v nakup, novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in/ali vzdrževanje stanovanj, katerih cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja v Občini Tolmin v letu 2019.

Okvirna višina sredstev: Višina sredstev, namenjenih dodeljevanju stanovanjske pomoči v letu 2019, znaša skupaj 50.000 evrov.

Roka za oddajo vlog sta:
– petek, 20. september 2019, do 11. ure,
– ponedeljek, 4. november 2019, do 11. ure.

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019