Javni razpis za MSP

11.4.2018

Predmet javnega razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega
območja. 

Predvidena višina sredstev: 6.250.102,68 €

Roki za oddajo vlog: 20. april 2018, 20. maj 2018, 20. junij 2018, 20. julij 2018, 20. september 2018 in 20. oktober 2018.

Več informacij dobite na "SPOT svetovanje GORIŠKA" - Posoški razvojni center, Trg tigravcev 1, 5220 Tolmin (Nežika Kavčič): 05/38-41-519, e-pošta: #EM#6e64786a6f64286c697f69626f4d7e7d733f617a#EM# oziroma tudi na spletni povezavi tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 2, 2019