Javni razpisi

28.1.2019

1) Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2019/2020 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
1. kamnosek
2. mehatronik operater
3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6. elektrikar/elektrikarka
7. avtokaroserist/avtokaroseristka
8. pek/pekarka
9. slaščičar/slaščičarka
10. mesar/mesarka
11. tapetnik/tapetničarka
12. mizar/mizarka
13. zidar/zidarka
14. tesar/tesarka
15. klepar-krovec/kleparka-krovka
16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19. gozdar/gozdarka
20. dimnikar/dimnikarka
21. steklar/steklarka

Dvojezični izobraževalni programi:
22. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
23. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
24. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
25. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Pomembne informacije:
• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
• ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
• dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
• v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
• v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Višina štipendije: mesečno 100 €

Izplačilo štipendij: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec

Dostopnost vloge: vloga bo dostopna v juniju 2019

Rok za oddajo vlog: od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 


Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020 in 2021 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: – matematika, – fizika, – kemija, – biologija, – medicina, – vede o zemlji in vesolju, – inženirstvo, – informacijsko-komunikacijske tehnologije, – agronomija in živilska industrija, – družboslovje in humanistika.

Okvirna višina razpisanih sredstev:
40.000 € (v celotni razpisni dobi 2020–2021)

Rok za oddajo vlog: 25. aprila 2019, do 15. ure (prek spletnega portala)

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019