Novi javni razpisi

27.7.2020

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020


Predmet javnega razpisa: naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do vključno 8.000.000 €

Rok za oddajo vlog: vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 17. septembra 2020 do 23:59.

Več informacij najdete TUKAJ.


-------------------------------------------------------------

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020


Predmet javnega razpisa: podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do vključno 20.000.000 €

Rok za oddajo vlog: od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020 do 23:59.

Več informacij najdete TUKAJ.-------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19


Predmet javnega razpisa: spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 300.000 €

Rok za oddajo vlog: 4. september 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


-------------------------------------------------------------

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi


Predmet javnega razpisa: obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 400.000 €

Rok za oddajo vlog: za razpis je predviden en rok za oddajo vlog. Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (t.j. 24. 7. 2020)


-----------------------------------------------------

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje predvidoma 2 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Okvirna višina razpisanih sredstev: za leta 2020, 2021, 2022 in 2023 znaša največ 988.876 €

Rok za oddajo vlog: 31. 8. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR


Predmet javnega razpisa: semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 750.000 €

Rok za oddajo vlog: 2. 10. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.