Letni forum EUSALP

17.12.2021

Ste že slišali za EUSALP? Gre za kratico, ki označuje »European Union Strategy for the Alpine Region« oziroma četrto makroregionalno strategijo EU, ki jo je na predlog Evropske komisije leta 2016 potrdil Evropski svet.

Kot namiguje ime, se Strategija EU za alpsko regijo navezuje na območje Alp, kjer danes živi okoli 80 milijonov ljudi. Vanjo je vključenih 48 regij v sedmih državah – od tega pet članic EU (Avstrijia, Francija, Italija, Nemčija in Slovenija) ter dve nečlanici (Lihtenštajn in Švica). In vsem so skupne prav Alpe. Te predstavljajo prednost, hkrati pa tudi poseben izziv tukajšnjim prebivalcem. Ti prek EUSALP s pomočjo okrepljenega medregijskega sodelovanja lažje dosegajo ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, saj se lahko tako združeni potegujejo za nepovratna sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

EUSALP med drugim spodbuja tudi inovativne pristope k posebnim potrebam gorskih regij v smislu turizma, biotske raznovrstnosti, kmetijstva, mobilnosti in energije. Zato se je letnega foruma udeležil tudi Miro Kristan, vodja organizacijske enote za okolje, prostor in podeželje na Posoškem razvojnem centru. Letošnje srečanje, ki je potekalo ob zaključku dvoletnega francoskega predsedstva 14. in 15. decembra v francoski Nici, je bilo v znamenju podnebnega prehoda in promocije lokalnih proizvodov. Kristan je med drugim sodeloval tudi v razpravi, kjer je skupaj z ostalimi sogovorniki razpravljal na temo pametnih vasi, zelene ekonomije in odnosa med večjimi urbanimi središči ter podeželjem.

V času dogodka so si lahko udeleženci ogledali tudi okoli 35 razstavnih panojev, posvečenih delu akcijskih skupin, medsektorskih pobud, splošni tematiki EUSALP, youth.shaping.EUSALP in komunikacijski kampanji v času COVID-19.