Lokalna akcijska skupina potrjena


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) nam je na podlagi razpisa z odločbo prejeto dne 12.8.2008 dodelilo status delujoče Lokalne akcijske skupine. S tem je LAS za razvoj pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007 - 2013 (sredstva 4. osi).

S tem dnem začnejo veljati tudi vsi upravičeni stroški za izvajanje nalog in projektov iz Lokalne razvojne strategije.

Komisija MKGP je v postopku ocenjevanja razpisne dokumentacije ocenila Lokalno razvojno strategijo s 94 točkami od 100 možnih, partnerstvo pa s 7 točkami od 7 možnih.

Vsem inštitucijam, občinam, nevladnim organizacijam in posameznikom, ki ste sodelovali pri pripravi Lokalne razvojne strategije in vzpostavljanju LAS za razvoj, se zahvaljujemo in hkrati verjamemo, da bomo uspešno sodelovali tudi v prihodnje.