Povezovanje posoško-zamejskega prostora

31.5.2021

Tednik Slovencev Videnske pokrajine Novi Matajur, ki letos praznuje 70. obletnico izhajanja, dobro leto spremlja tudi aktualno dogajanje na območju Zgornjega Posočja. V želji, da bi se rojaki iz obeh strani meja spoznali še bolje in tako lažje soustvarjali znotraj skupnega prostora, ki je vsem tako rekoč na dlani, se je v petek, 28. maja, na pobudo zadruge Novi Matajur v prostorih Občine Tolmin odvil sestanek, kjer so preverili možnosti medijskega sodelovanja in podporo lokalne skupnosti.

Po mnenju Simona Škvora, direktorja Posoškega razvojnega centra (PRC), je Novi Matajur s stalnimi prispevki o dogajanju v Posočju v zadnjem letu naredil pravi premik v pravem trenutku. Poudaril je, da se PRC z veseljem pridružuje sodelovanju, in sicer tako kot razvojni center pri snovanju skupnih razvojnih projektov, kot tudi s periodičnim tiskanim medijem SOČAsnikom, ki ga ob pomoči vseh treh posoških občin izdaja petkrat na leto in katerega brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v naši dolini.

Novinar in predsednik zadruge Novi Matajur Rudi Pavšič je na sestanku med drugim opozoril na pomembnost medsebojnih stikov, sploh v času pandemije, ko se je državna meja zopet močneje zarezala v prostor. Dejal je, da Novi Matajur od nastanka dalje zagovarja nujo po čezmejnem sodelovanju in utrjevanju dobrososedskih odnosov. »Treba bo storiti korak naprej, ki bo šel v smer večje interakcije na družbenem, gospodarskem, kulturnem in jezikovnem področju. S konkretnimi pobudami moramo udejanjiti skupni jezikovni prostor.« Po njegovih besedah so to razlogi, zaradi katerih so tudi stopili na pot medijskega povezovanja. »Naš tednik bo prihajal v marsikatero družino v Posočju in jo seznanjal z našim prizadevanjem, da ohranimo našo narodno identiteto in se trudimo ostati na zemlji naših prednikov. Pri tem zahtevnem izzivu potrebujemo pomoč naših prijateljev in znancev iz Posočja,« je še dejal Pavšič.

Toda vloga omenjenega tednika, ki je lani povečal število strani v želji, da bi okrepil prisotnost novic iz soške doline, ni samo informativna, ampak je, kot je poudaril odgovorni urednik Miha Obit tudi jezikovna in povezovalna. Po njegovem prepričanju so vezi med Benečijo in Posočjem nujne na vsakem področju, »če res želimo vsi skupaj ciljati na razvoj naših območij in na boljšo prihodnost novih generacij.«

Povezovanje posoško-zamejskega prostora že vrsto let pozdravljajo tudi posoške občine, kar se med drugim kaže tudi v tradicionalnem srečanju z zamejci. In prav to je razlog, zaradi česar nameravajo v uredništvu Novega Matajurja po tem, ko so najprej potrkali na vrata tolminske občine, v prihodnje obiskati tudi bovško in kobariško. »Navajeni ritma vsakoletnih srečanj in številnih drugih dogodkov, ki v zadnjih letih in desetletjih tkejo čezmejne zgodbe, smo v zadnjem času pogrešali pravi stik s prijatelji v Benečiji. Novi Matajur se nam ga je tudi v tem času trudil zagotavljati na svojih straneh, poleg tega pa je v zadnjem času že prinašal tudi najpomembnejše vesti iz Posočja,« je pojasnil tolminski župan Uroš Brežan, ki je podprl pobudo za večjo prisotnost časopisa v naših krajih na račun boljše medijske pokritosti. Ob tem je hkrati spomnil, da je to pomemben vidik tudi za vse tiste, ki bi radi sosede spoznali še bolje in morda celo spodbudili neizkoriščene možnosti sodelovanja, ki nam jih ponuja Evropska unija.
 
Ob koncu sestanka sta oba omenjena izdajatelja tiskanih medijev sklenila, da bosta v prihodnje skušala sodelovati in širili glas o skupnem prostoru ter na ta način utrjevati vezi med rojaki in tudi z drugimi narodnostmi.