Na voljo dodatna nepovratna evropska sredstva

11.1.2021

Kot smo na spletni strani lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče že obveščali, so s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na voljo dodatna nepovratna sredstva. Ta so namenjena podukrepu 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 

Vrednost nepovratni sredstev
Kvota dodatno razpoložljivih sredstev iz ESRR znaša 84.345,66 evrov.

Potencialni uporabniki
Zainteresirani posamezniki, društva, nevladne organizacije, podjetja in druga zainteresirana javnost iz območja LAS Dolina Soče (občine Bovec, Kanal od Soči, Kobarid ter Tolmin).

Predlagamo skupni projekt LAS
Ker gre za manjšo kvoto, ki je ni smiselno drobiti, bo LAS Dolina Soče namesto razpisanega javnega poziva raje pripravil skupni projekt LAS. Zato vas vabimo, da podate morebitne predloge, predlagate projektne aktivnosti ali izrazite zanimanje za partnerstvo in na ta način projekt sooblikujete skupaj z nami.

Predvidene aktivnosti
LAS Dolina Soče svetuje, da se omenjena sredstva v okviru strategije lokalnega razvoja umestijo na Ukrep 3: RAZVOJ IN TRŽENJE NOVIH DEJAVNOSTI, ZNANJ, PRODUKTOV V KMETIJSTVU IN AKVAKULTURI. Na osnovi analize doseženih rezultatov namreč omenjeni ukrep še ne izpolnjuje vseh v strategiji zastavljenih kazalnikov.
V okviru ukrepa so predvidene aktivnosti, ki se vežejo na:
  • - povezovanje in izobraževanje kmetov/ponudnikov, s čimer se posledično zagotavlja boljše trženje lokalnih pridelkov in izdelkov ter spodbujanja njihova poraba v lokalnem okolju;
  • - nove inovativne pristope in povezovanja (npr. ekonomski sektor, kmetijstvo, javne ustanove);
  • - nadgradnjo javnih prostorov, ki so ključnega pomena za spodbujanje porabe lokalnih produktov, in stik med strokovnimi službami ter lokalnim prebivalstvom.

Usmeritve
Ob tem podajamo nekaj usmeritev, po katerih se izkazujejo potrebe in za katere menimo, da bi jih bilo smiselno, umestiti v nabor predlogov. Gre za:

  • - povezovanje ponudnikov podeželja za namenom oblikovanja poslovnih in protokolarnih daril ter spominkov (izvedba podjetniških delavnice, svetovanje in informiranje ponudnikov, izdelava baze ponudnikov in ponudbe za izdelavo omenjenih daril);
  • - razvoj in promocija poslovnih, protokolarnih daril in spominkov;
  • - izdelava virtualnega kataloga daril in spominkov;
  • - predstavitev pripravljene ponudbe na območju LAS Dolina Soče;
  • - nadgradnja javnih prostorov, ki so ključnega pomena za spodbujanje porabe lokalnih produktov, itd.

Območje izvajanja projekta
Projektne aktivnosti se lahko izvajajo izključno v določenih urbanih naseljih, in sicer: Bovcu, Breginju, Desklah, Kanalu, Kobaridu, Mostu na Soči, Podbrdu in Tolminu.

Rok za oddajo predlogov in pobud
Predloge in pobude, kot tudi pripravljenost za aktivno vključitev v skupni projekt nam posredujete do petka, 22. januarja 2021, in sicer na e-pošto: #EM#6c607143747765297b60#EM#.


Posoški razvojni center, vodilni partner LAS Dolina Soče, mora namreč najkasneje do 31. marca 2021 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddati spremembo strategije lokalnega razvoja, v katero je treba dodatna sredstva ustrezno umestiti.

Dodatne informacije
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki: 05/38-41-507 (Greta Černilogar).


Foto: Steve Buissinne (Pixabay)