Nagrade za magistrske naloge - podaljšan rok

13.11.2017

Sekretariat Alpske konvencije vsaki dve leti nagrajuje mlade znanstvenike za njihova magistrska dela, napisana na eno izmed tematik Alpske konvencije. Tokrat so za izvedbo »Young Academics Award«(YAA) izbrali temo Trajnostno upravljanje voda, z naslednjimi zaželenimi podtemami:
• analiza in rešitve v povezavi z nasprotujočimi si načini rabe voda v različnih sektorjih (turizem, kmetijstvo, proizvodnja energije itd.),
• presežek vode in pomanjkanje vode,
• trajnostno upravljanje voda in učinkovita raba vode.

Nagrade:
1. nagrada: 1.000 €
2. nagrada:    750 €
3. nagrada:    500 €

Predvidene so tudi štiri dodatne nagrade »Info točk« za magistrske naloge, ki so tematsko pomembne in pretežno ali specifično obravnavajo območja, na katerih so ti partnerji prisotni in aktivni. 

Pobudi se je z dodatno razpisano nagrado (500 €) v imenu območja pridružila tudi Info točka Alpske konvencije, ki deluje v okviru Posoškega razvojnega centra (PRC).
Prispela dela za nagrado Info točke PRC morajo ustrezati tako razpisani temi kot geografskemu območju zgornjega povodja reke Soče (območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija).

Prijavljene magistrske naloge morajo biti dokončane v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. oktobra 2018, skupaj s spremljevalno dokumentacijo pa morajo biti oddane do 31. oktobra 2018.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Alpske konvencije.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019