Nagrade za magistrske naloge s področja izpustov v Alpah

19.12.2019

Sekretariat Alpske konvencije vsaki dve leti nagrajuje mlade znanstvenike za njihova magistrska dela, napisana na eno izmed tematik Alpske konvencije. Tokrat so za izvedbo »Young Academics Award« izbrali temo »Izpusti v Alpah: podnebne spremembe in kakovost zraka, meritve in ukrepi« z naslednjimi zaželenimi podtemami:
• merjenje izpustov in njihovih učinkov v Alpah: podatki, kazalniki in scenariji;
• upravljanje s kakovostjo zraka v Alpah: postopki, tehnike in rešitve;
• od lokalnega h globalnemu: obvladovanje pojavov, ki so posledica onesnaženega zraka in podnebnih sprememb, na različnih ravneh;
• alpski pristop k podnebnim spremembam: celostni ukrepi za prilagajanje in blaženje, vključno z inteligentnimi in sonaravnimi rešitvami;
• komuniciranje kakovosti zraka in blaženja podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje: od znanosti do splošne javnosti.

Nagrade
Podeljene bodo tri glavne nagrade francoskega predsedstva in Stalnega sekretariata Alpske konvencije:
• nagrada: 1.000 evrov
• nagrada: 750 evrov
• nagrada: 500 evrov

Pet dodatnih nagrad bo podeljenih delom, ki so tematsko relevantna in geografsko povezana s sledečimi info točkami:
• Info točka Chamonix (FR): 500 evrov (nagrado podeljuje Skupnost občin doline Chamonix Mont-Blanc),
• Info točka Domodossola (IT): 500 evrov (nagrado podeljuje združenje ARS.UNI.VCO),
• Info točka Mojstrana (SI): paket 5 nočitev za dve osebi v Mojstrani (SI) z vključenim zajtrkom in večerjo (nagrado podeljuje Slovenski planinski muzej),
• Info točka Beljak (AT): 500 evrov in nočitev za dve osebi v Dobratsch Gipfelhaus (AT) (nagrado podeljuje Info točka Naravnega parka Dobrač).
Info točka Tolmin (SI): 500 evrov (nagrado podeljuje Posoški razvojni center v sodelovanju z občinami).

Prispela dela za nagrado Info točke Posoškega razvojnega centra morajo ustrezati tako razpisani temi kot območju obravnave (območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči).

Razpis
Preverite podrobnosti razpisa, zahteve in kriterije ter pregled izbirnega procesa.
Prenesite razpis (v angleščini).
Izpolnite spletni registracijski obrazec (v angleščini)!

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.alpconv.org.

Rok
Prijave morajo biti v celoti, skupaj s spremljevalno dokumentacijo, oddane do 30. junija 2020.

Dodatne informacije: #EM#796063436569766467677c25637f69#EM#
SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019