Nov javni razpis

8.7.2019

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«


Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.800.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 5. 10. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019