Nov javni razpis

12.8.2019

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). 
Namen je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Okvirna višina razpisanih sredstev: znaša skupaj 4.629.753,35 EUR, in sicer za projekte iz Kohezijska regija zahodna Slovenija pa 1.806.606,50 EUR (39,02%).

Rok za oddajo vlog: v letu 2019 je 16. 12. 2019

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019