Nov javni razpis

26.8.2019

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Okvirna višina sredstev: 3 milijone evrov

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 16. 9. 2019 do vključno 15. 11. 2019 do 24. ure.

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019