Nov javni razpis

28.10.2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020–2023


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020 - 2023 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Turčija.

Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov:
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023, znaša okvirno do 48.000 evrov, največ do 12.000 evrov za sprejeti bilateralni projekt za celotno obdobje sofinanciranja treh let.

Rok za oddajo vlog:
Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 19. 12. 2019 do 15. ure.

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019