Nova javna razpisa

13.7.2020

V petkovem Uradnem listu RS najdete med drugim naslednja dva razpisa:

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020


Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 ter zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.000.000 evrov.

Rok za prijavo: 31. 12. 2024 do 23:59

Več informacij najdete TUKAJ.3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 ter zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 evrov.

Rok za prijavo: 31. 12. 2024 do 23:59

Več informacij najdete TUKAJ.