Nova javna razpisa

11.11.2019

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva


Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

Okvirna višina sredstev:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.550.000 evrov.

Rok za prejem ponudb: 28. 2. 2020

Več informacij najdete tukaj.3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva


Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

Okvirna višina sredstev:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 590.000 evrov.

Rok za prejem ponudb: 28. 2. 2020

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019