Nova javna razpisa

9.12.2019

Javni razpis za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021«, št. 430-1308/2019


Predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021«, v Republiki Sloveniji, in sicer nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Okvirna višina sredstev: 80.000 evrov

Rok za oddajo vlog: do 24. 12. 2019, najkasneje do 10. ure

Več informacij najdete TUKAJJavni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 21.555.330,41 evrov v letih 2020, 2021 in 2022.

Roki za prijavo na javni razpis
Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:
- rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
- rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
- rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Več informacij najdete TUKAJ