Javni razpis

16.4.2020

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«


Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na trgih:
– nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,
– pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih,
– stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
– stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
– stroški lastnih promocijskih image tiskovin

Rok za oddajo vlog: 24. 4. 2020, 26. 5. 2020 in 29. 6. 2020, (vsakič do 24. ure)

Več informacij najdete tukaj.