Novi javni razpisi

21.1.2020

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020«


Predmet projektnega razpisa: sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 741.920 € (za proračunski leti 2020 in 2021)

Rok prijave: 16. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------


Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih sredstev


Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam, za območja posameznih občin, za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje posebnih koncesij;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

Rok za oddajo vlog: 10. 2. 2020


---------------------------------------


Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2020–2021


Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih dejavnosti, ki jih izvajajo knjigarne za obdobje 2020–2021

Rok za oddajo prijav: 17. 2. 2020


Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2020–2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo največ dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Ljudska republika Kitajska.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 120.000 € (za leta 2020 do 2022)

Rok za oddajo prijav: 10. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (»The Research Foundation – Flanders, FWO«) deluje v vlogi vodilne agencije


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO, kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Rok za oddajo prijav: 1. 4. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (»National Research, Development and Innovation Office«) deluje v vlogi vodilne agencije


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Rok za oddajo prijav: 24. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2020


Predmet javnega razpisa: podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu.

Rok za oddajo prijav: 17. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------

Razpis za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja za leto 2019


Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva kulturne dediščine, ter člani Slovenskega konservatorskega društva. Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji. Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.

Predloge sprejemajo 30 dni po objavi v Uradnem listu.
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020