Novi javni razpisi

23.3.2020

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 


Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

Višina sredstev: največ do 72.000.000 €

Rok za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 10. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.

Več informacij najdete tukaj

---------------------------------------------------------------

V istem Uradnem listu ne spreglejte številnih sprememb, ki so vezane predvsem na podaljšanje rokov naslednjih razpisov:

- Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21 (rok podaljšan do 7. 4. 2020),
- Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 (rok podaljšan do 15. aprila 2020),
- Javni razpis za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020 (rok podaljšan do 15. aprila 2020),
- Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020 (rok podaljšan do 15. aprila 2020),
- Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020 (rok podaljšan do 20. aprila 2020),
- Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020 (rok podaljšan do 3. 4. 2020),
- Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020« (roka sta podaljšana do 15. 4. 2020 in 10. 6. 2020).