Novi javni razpisi

20.4.2020

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2020


Predmet javnega razpisa so sredstva Abanke d.d. in Nove kreditne banke Maribor d.d. in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2020 subvencionirala obrestno mero.

Rok za oddajo vlog: Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Občino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2020, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 20. novembra 2020, do 11. ure.
Posamezni vmesni roki za oddajo vloge so:
– zadnji delovni dan v mesecu aprilu 2020, do 11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu maju 2020, do 11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu juniju 2020, do 11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu juliju 2020, do 11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu avgustu 2020, do 11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu septembru 2020, do 11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu oktobru 2020, do 11. ure,

Več informacij najdete tukaj.


--------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2020


Predmet javnega razpisa:
1. Športni programi
2. Športni objekti
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa

Višina razpoložljivih sredstev: 89.500 €

Rok za prijavo: 16. 5. 2020

Več informacij najdete tukaj.


--------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč v letu 2020

  
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč za izvajanje programov družabništva, programov osebne pomoči ter programov, namenjenih osebam s posledicami invalidnosti ali bolezni in storitev.

Rok za prijavo: 4. maj 2020, ob 12. uri

Več informacij najdete tukaj.