Novi javni razpisi

9.4.2018

1) Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2018/19 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2018)


Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo kandidat zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (bachelor): 1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine; 2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.

Predvidena višina sredstev: 50.000 €

Rok za oddajo vlog: 7. 5. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) 2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Predvidena višina sredstev: 7.000.000 €

Rok za oddajo vlog: 31. avgusta 2018 do 24. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) Javni razpis P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji


Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Predvidena višina sredstev: 6.250.102,68 €

Roki za oddajo vlog: 20. april 2018, 20. maj 2018, 20. junij 2018, 20. julij 2018, 20. september 2018 in 20. oktober 2018.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2018


Predmet javnega razpisa
je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 na področju Izdajanje slovenskih avtorjev v nemškem jeziku.

Rok za oddajo vlog: 7. 5. 2018

Več informacij
najdete tukaj.


-------------------------------------------

5) Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2018


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 na področju prevodov v tuje jezike.

Rok za oddajo vlog:
7. 5. 2018

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

6) Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Predvidena višina sredstev: 56.930 €

Rok za oddajo vlog: 20. 4. 2018

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XIX, št. 4, 2018